Prístupové a komunikačné systémy

P

Viac ako 100 realizácií systému kontroly vstupu do obytných domov

Prečo si vybrať nás?

Presvedčivé referencie

Za doterajšie obdobie realizovala firma viac ako 100 inštalácií v bytových domoch prevažne v meste Trenčín a jeho okolí.

Kvalitné riešenia

Používane osvedčené prístupové systémy firmy TESLA ktoré sú prispôsobené podmienkam náročnej prevádzky.

Profesionálny servis

Našim klientom poskytujeme kvalitný záručný a pozáručný servis.

Firma Alkes, s.r.o.

pôsobí v oblasti prístupových a komunikačných systémov na slovenskom trhu už skoro 10 rokov. Zameriava sa hlavne na systémy kontroly vstupu do obytných domov. Za doterajšie obdobie realizovala firma viac ako 100 inštalácií v bytových domoch prevažne v meste Trenčín a jeho okolí. Nami navrhované komunikačné a prístupové systémy sú prispôsobené podmienkam náročnej prevádzky v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb a nešetrným zaobchádzaním. Spolupracujeme s firmou TESLA Stropkov a.s., dlhoročným slovenským výrobcom dorozumievacej techniky, ktorý ponúka digitálny dorozumievací systém (DDS) na vysokej úrovni, s veľmi elegantným dizajnom tlačidlových tabiel DDS KARAT a domácich telefónov DDS ELEGANT. V porovnaní s inými systémami systém podporuje viacero funkcií, ktoré ho robia unikátnym a vhodným nástrojom pri správe domu.

Digitálny dvojvodičový komunikačný systém

Hlavné výhody tohto systému sú jednoduchá inštalácia, interkom, zábrana odpočúvania, funkcia bytového zvončeka, štyri domáce telefóny v byte, priama alebo kódová voľba, osem elektrických vrátnikov v systéme, zvukové informácie o prevádzke systému, možnosť prepojenia komunikačného a prístupového systému, adresná prevádzka...

Vlastnosti systému

Dvojvodičový dorozumievací systém

Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik, resp. tlačidlové tablo. Hlavnou súčasťou je elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče, čo je umožnené vďaka využitiu nových moderných technológií. Tým je dosiahnutý vyšší komfort pri inštalácií a servise systému, ale aj pri jeho bežnom užívaní. Veľkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu, ktorá prináša možnosť jednoduchej komunikácie medzi jednotlivými bytmi. Využitím intercomu tak môžu užívatelia komunikovať z pohodlia svojho bytu, bez použitia plateného telefónneho spojenia. Túto funkciu možno považovať za nepostrádateľnú hlavne pre staršie osoby, ktoré môžu v prípade zdravotných problémov potrebovať pomoc.

Bezkontaktné otváranie vchodových dverí (otváranie čipom)

Bezkontaktné otváranie dverí patrí medzi prístupové systémy schopné uvoľniť elektricky zabezpečené dvere. Je založené na technológii RFID a v podstate nahrádza používanie klasických kľúčov, kódových zámkov a zároveň rieši problémy s upchatými zámkovými vložkami, zaseknutým klúčom či nefunkčným kódovačom. V súčasnej dobe je využívanie bezkontaktného otvárania vchodových dverí veľmi populárne, zabezpečí sa tak ochrana pred vstupom neželaných osôb a zároveň sa zvýši komfort otvárania vchodových dverí. Pri strate bezkontaktného prívesku sa takýto kľúč môže okamžite vyradiť z databázy registrovaných identifikátorov, čím sa znemožní jeho ďalšie používanie. Nie je potrebné vymieňať všetky kľúče a ani zámkovú vložku tak ako je to bežné pri klasických kľúčoch. Pri pri častej zmene nájomníkov bytov umožňuje tento systém jednoduché pridávanie a odoberanie identifikátorov z databázy. Veľkou výhodou je kontrola vstupu osôb ako sú pracovníci firiem poskytujúcich služby, výťahári, upratovacie práce, poštoví doručovatelia a pod., ktorým može byť vstup povolený napr. iba v určitých časoch.

Akustická signalizácia zatvorených dverí

K zvýšeniu bezpečnosti v bytovom dome pomáha aj obyčajné zatvorenie dverí. Učiť ľudí zatvárať za sebou vchodové dvere do bytového domu je náročná úloha, ale výber správneho elektrického zámku a tzv. aktívny alarm dokážu jej splneniu výrazne pomôcť. Výstražný zvuk sa spustí pri neštandardnej situácii ako sú nezatvorené, dlho alebo násilne otvorené dvere. Počet prípadov nezatvorenia vchodových dverí sa s pomocou aktívneho alarmu môže znížiť o viac ako 70%.

Núdzové otvorenie vchodových dverí

Pokiaľ sa osoba v byte dostane do životohrozujúcej situácie a zavolá si záchranku, môže prostredníctvom domáceho telefónu odblokovať hlavné vchodové dvere na dlhší čas, napr. na 30 min. Záchranári sa tak dostanú do domu pohodlne a bez prekážok, bez hľadania menovky či kódu na tlačidlovom table.

Záznam o udalostiach v systéme - Monitor DDS

Nadstavbou digitálneho komunikačného systému je zariadenie Monitor DDS, ktoré vytvára dátové záznamy o užívaní komunikačného systému ako napríklad ktorý byt bol vyzvonený, či z ktorého bytu bolo otvorené. Ak sa v dome pohybovala neznáma osoba, jednoducho sa dá zistiť, kto v danom čase otvoril vchodové dvere z bytu. Takisto dokáže poskytnúť rôzne ďalšie funkcie - od vyzvonenia konkrétneho telefónu, vytvorenia telefonického spojenia, až po adresné otvorenie dverí. Týmto spôsobom je možné kontrolovať využívanie komunikačného systému a napríklad zabrániť neželaným interkomovým volaniam. Veľkým plusom je jeho možnosť prepojenia s prístupovým systémom. Vytvorí sa tak ucelený systém kontroly vstupu do obytného domu.

Elektrický zámok

Elektrický zámok je prvotnou zábranou pred neoprávneným vstupom a preto treba jeho výberu venovať dostatočnú pozornosť. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní by mala byť konštrukcia a frekvencia otvárania dverí. Naša firma montuje kvalitné elektrické zámky od firmy Openers&Closers. Štandardné elektrické zámky sú stavané na tlak do cca 250 kg, v pripade záujmu je možnosť nainštalovať elektrický bezpečnostný zámok, ktorý odolá tlaku na dvere do 1000 kg, alebo magneticky zámok.

Realizované inštalácie